Danh hiệu và Chứng nhận

Những thành tựu mà An Thai Global đạt được là quá trình đổi mới tất yếu của đội ngũ cán bộ công nhân viên hay những con người yêu mến vùng đất Cao Nguyên trù phú – nơi bắt đầu một huyền thoại

Cúp vàng danh hiệu về sản phẩm chất lượng - Doanh nghiệp tiêu biểu của AnThai Global

Cúp vàng danh hiệu về sản phẩm chất lượng - Doanh nghiệp tiêu biểu của An Thái

Những mốc son đánh dấu quá trình phát triển không ngừng của  AnThai Global:

Những Bằng Khen An Thái Đạt được qua từng năm

  • Cup vàng chất lượng hội chợ triển lãm tại Đà Nẵng Năm 2001.
  • Huy chương vàng và cúp vàng thương hiệu hội chợ triển lãm quốc tế Sài Gòn Expo 2003.
  • Cup vàng chất lượng Festival Tây Nguyên Năm 2005.
  • Cúp vàng chất lượng Festival tại Buôn Mê Thuột Năm 2006.
  • Sản phẩm đạt Cup Vàng Lễ Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột 2008.
  • Sản phẩm đạt cúp vàng cà phê Hòa Tan 2011.
  • Sản phẩm đạt cúp vàng cà phê Rang Xay 2011.
  • Sản phẩm đạt Cup Vàng Lễ Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột 2013.
  • Cúp vàng ASEAN 2014 và giải thưởng “Doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc ASEAN 2014”

Và nhiều thành tựu khác...