Đề tài: NGHIÊN CỨU MÚC ĐỘ VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ

Đề tài: NGHIÊN CỨU MÚC ĐỘ VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH...

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS NGÔ KIM CHI VIỆN HÀ LÂM KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN Đơn vị phối hợp: Công Ty CP ĐT & PT An Thái Cá nhân phối hợp: Các Giáo sư tiến sỹ...

Dự án cà phê Việt Nam Chất lượng cao - Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Dự án: HOÀN THIỆN CÔNG NGHÊ VÀ SẢN XUẤT ĐA DANG HÓA CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN SÂU TỪ CÀ PHÊ VIỆT NAM RANG XAY CHẤT LƯỢNG CAO Cơ quan Chủ quản: BỘ NÔNG...