Dịch chiết xuất là dạng chất, trải qua tất cả công đoạn rang xay đến trích ly cô đặc được chiếc xuất đóng chai dùng để chế biến nước ngọt và bánh kẹo