Chứng nhận FDA

Chứng nhận FDA

FDA (Food and Drug Administration) là yêu cầu cơ bản đối với các cơ sở trong và ngoài nước sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm, thuốc, API hoặc thiết bị y tế tại Hoa Kỳ.

Chứng nhận BRC

BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998, thích hợp cho việc kiểm soát...

Chứng nhận KOSHER

"kosher” có nghĩa là “phù hợp” hoặc “được phép ăn”, cũng được hiểu theo tiếng Anh là “phù hợp” hoặc “chấp nhận được”. Kosher không chỉ có ý...

Chứng nhận Intertek

Đặt sự chắc chắn vào chứng nhận hệ thống Chất lượng cao không phải là một giá trị được thêm vào; nó là một yêu cầu cơ bản thiết yếu. Chứng...

Chứng nhận SNI

Indonesia tiêu chuẩn quốc gia (gọi tắt là SNI) là tiêu chuẩn được áp dụng duy nhất tại Indonesia, tiêu chuẩn SNI xác định bởi Cục Tiêu chuẩn Quốc gia ở...

Chứng Nhận HaLal

Tiêu chuẩn chung: Sản phẩm phải không có bất cứ nguyên liệu nào luật Hồi giáo (LHG) cấm; sản phẩm không được tiếp xúc với bất cứ phương tiện, thiết bị nào từ vật liệu LHG không cho phép,...

Chứng nhận HACCP

HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point là hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn trong quá trình...

Chứng nhận ISO 22000-2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 bao gồm tất cả các quy trình trong chuỗi thực phẩm ảnh hưởng đến sự an toàn của sản phẩm cuối cùng. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an...