• Với sự kết hợp hoàn hảo giữa Arabica và Robusta  Hiup coffee sẽ mang đến cho quý khách hàng một hương vị Espresso hoàn toàn mới kiểu dáng mới cho quý khách hàng nhiều sự lựa chọn.