AnThai JSC - Nhà Sản xuất cà phê Chuyên Nghiệp

Nguyên Liệu Robusta đầu vào được chọn lựa từ những vùng có chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Nguyên liệu Arabica được chọn lựa từ vùng đất nỗi tiếng Đà Lạt

Sử dụng công nghệ rang hàng đầu Châu Âu 

Đội Ngũ kiểm định kinh nghiệm khắc khe sản phẩm trước khi cho ra sản phẩm