Chứng nhận SNI

Ngày đăng: 16-11-2021 02:48:54

Xây dựng SNI theo nguyên tắc minh bạch WTO của hợp tác phát triển công bằng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy tiến độ công nghiệp. 


Trong tiêu chuẩn SNI của quốc gia Indonesia, 90% là tiêu chuẩn được đề nghị và 10% là tiêu chuẩn bắt buộc. Cấp cao của Indonesia tiêu chuẩn trong lĩnh vực này bao gồm: tiêu chuẩn nông nghiệp (ví dụ như kỹ thuật canh tác hoa quả nhiệt đới), tiêu chuẩn loại thực vật kinh tế (cao su), dầu mỏ, tiêu chuẩn sản phẩm khí tự nhiên.Tất cả các sản phẩm được kiểm soát xuất khẩu sang Indonesia phải có biểu tượng SNI đánh dấu (SNI marking) , nếu không họ sẽ không thể vào thị trường Indonesia.

KAN
Tất cả các hoạt động BSN về kiểm định và chứng nhận được thực hiện bởi KAN. Tên đầy đủ của KAN là National Accreditation Committee of Indonesia Ủy ban Chứng nhận Quốc gia Indonesia. Nhiệm vụ chính là để KAN công nhận cơ quan chứng nhận (chẳng hạn như hệ thống chất lượng, các sản phẩm, các công ty, đào tạo, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống HACCP, hệ thống quản lý bảo vệ rừng), phòng thí nghiệm và phê duyệt quy định khác đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chứng nhận, và để hỗ trợ các quốc gia Indonesia tiêu chuẩn BSN Tổng cục trưởng thiết lập và cải tiến hệ thống công nhận và chứng nhận. KAN được ủy quyền để chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ và phi chính phủ để chứng nhận dựa trên đơn đăng ký công nhận đánh giá BSN. KAN cũng chịu trách nhiệm cho sự công nhận quốc tế của Giấy chứng nhận công nhận phòng thí nghiệm và cơ quan chứng nhận.

Bài viết liên quan